๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับยศสูงขึ้นเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๕ นาย โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ พิธีจัดขึ้น ณ สนง.จก.สส.ทหาร
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะนักเรียน ในหลักสูตรการปฐมนิเทศนายสิบใหม่ แนะนำหน่วย พร้อมทั้งให้โอวาท แก่คณะผู้ฝึกอบรมและนักเรียน โดยพิธีจัดขึ้น ณ ห้องมุ่งทางธรรม กรมการสื่อสารทหาร
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ให้กำลังใจกำลังพล สส.ทหาร ที่ร่วมกิจกรรมบริจาคเลือด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรวมพล บก.สส.ทหาร
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร เป็นประธานการประชุม นขต.สส.ทหาร ครั้งที่ ๐๗/๖๐ และได้มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลชุดปฏิบัติการสื่อสาร ในการฝึกร่วม/ผสม ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ที่ทำการฝึก ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมี พ.ต.วชิรพงษ์ ปานศักดิ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการสื่อสาร เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้องมุ่งทางธรรม บก.สส.ทหาร
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานให้การนำข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพรหมรังษี, วัดสายอำพันธ์เอมสาร, วัดเทพนิมิตต์
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
วันนี้ (๒๕ ก.ค.๖๐) เวลา ๑๖๑๕ ตามเวลาประเทศไทย กำลังพล สส.ทหาร จำนวน ๖ นาย ร่วมในพิธีปิดการฝึกร่วม/ผสม ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ (The 3rd JOINT AND COMBINED EXERCISE THAILAND – MALAYSIA 2017 : 3rd JCEX THAMAL 2017) โดยมี พล.อ. สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผบ.ทสส. และ พล.อ. ราจา โมฮาเม็ด อัฟฟันดี บิน ราจา โมฮาเม็ด นอร์ ผบ.ทสส.มซ. เป็นประธานร่วม ณ มหาวิทยาลัยยูทาราห์ รัฐเคดาห์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ในโอกาสนี้ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้กรุณาตรวจเยี่ยมกำลังพล สส.ทหาร ที่เข้าร่วมการฝึกฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ทั้งนี้ชุดปฏิบัติการสื่อสาร ได้ปฏิบัติภารกิจถ่ายทอดภาพสถานการณ์ การสาธิตการช่วยเหลือชีวิตและพิธีปิดผ่านเครือข่ายระบบ 4G กลับมายัง ศบท. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สัญญาณภาพและเสียงชัดเจน