๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร จัดชุดสื่อสารสนับสนุน ศบภ.ทท. (สน.) ได้เดินทางจาก บก.ทท. ตั้งแต่เวลา ๐๗๑๕ ไปยังที่หมาย ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 จว. สกลนคร (วส.909) เพื่อปฏิบัติภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะทำให้การติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และการประสานงานกับหน่วย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เป็นไปอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จะส่งผลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ และเมื่อเวลา ๑๗๓๐ ชุดสื่อสารสนับสนุน ศบภ.ทท. (สน.) ได้เดินทางถึงพื้นที่ วส.909 จว.สกลนคร และได้สถาปนาระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม Ku-Band สามารถติดต่อสื่อสารมายังส่วนหลังได้

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
พลเรือตรี จีระ เขียนวิจิตร ผอ.ศทส.สส.ทหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการจัดทำ Infographic
สนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร และหลักสูตรการปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศทส.สส.ทหาร

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
พลอากาศตรี ทรงพล พรหมวา รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการปฐมนิเทศนายสิบใหม่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องรวมพล กรมการสื่อสารทหาร

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
พ.อ.อธิย์รัช ธวัชกิตติอนันต์ ผบ.พัน.ส.ฯ ได้นำข้าราชการ พัน.ส.ฯ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐ณ อาคาร บก.พัน.ส.ฯ

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีการฝึกอบรมวินัยข้าราชการ ครั้งที่ ๕ ผลัดที่ ๑ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมช่วงเช้าเป็นนายทหารชั้นประทวน จำนวน ๑๑๗ คน
จากจำนวนเต็ม ๓๐๙ คน เป็นการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ที่มีการปรับปรุงลักษณะท่าทางใหม่ให้แก่กำลังพล และในช่วงบ่ายเป็นการฟังบรรยาย
เรื่อง แนวทางการประหยัดพลังงานในสำนักงาน โดย วิทยากรจาก กกบ.สส.ทหาร โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรและประทวน

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกิจกรรม “เนรมิตดอนเมือง เหลืองเพื่อพ่อ” โดยสำนักงานเขตดอนเมือง ร่วมกับโอโซนวันมาร์เก็ต คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนสภากรุงเทพมหานคร และส่วนราชการในเขตพื้นที่ดอนเมือง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานพื้นที่ว่างโอโซนวัน มาร์เก็ต ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
วันนี้ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๒๐ ตามเวลาประเทศไทย กำลังพล สส.ทหาร จำนวน ๖ นาย เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกร่วม/ผสม ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยยูทาราห์ รัฐเคดาห์ สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมี พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสธ.ทหาร และ ดาโต๊ะ สรี โมฮัมเหม็ด โจฮารี บิน บาฮารัม รมซ.กห.มซ. เป็นประธานร่วม ในการนี้ ชุดสนับสนุนการสื่อสารปฏิบัติการถ่ายทอดภาพสถานการณ์ในพิธีเปิดกลับมายัง ศบท. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สัญญาณภาพและเสียงชัดเจน

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
พล.ต.เทวัญ สมบุญโต รอง.จก.สส.ทหาร (๑) ตรวจการซักซ้อมรับ ผบ.ทสส. และเปิดถนนตรวจการ (bike lane)
เยี่ยมชมชมรมจักรยานและจุดให้บริการจักรยาน การวางระบบเชื่อมโยงถ่ายทอดภาพสัญญาณ /CCTV /แผนเผชิญเหตุ
และการสาธิตชุด S M L ที่ บก.พัน.ส.ฯ เก่า โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมการซักซ้อมในครั้งนี้

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
เมื่อ ๑๙ กรกฎาคม ๖๐ พัน.ปสอ.ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สระน้ำ ถนนตรวจการณ์(Bike Lane)
เพื่อเตรียมการต้อนรับ ผบ.ทสส.ในพิธีเปิด ถนนตรวจการณ์(Bike Lane) ในห้วงเดือน ส.ค.๖๐ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
กอฝ.รวป.ที่ตั้ง ๖๐ จัดชุดเคลื่อนที่ชมการทดสอบแผน รวป.ที่ตั้งของส่วนราชการ บก.ทท.โดยมี รอง ผอ.สผอ.สส.ทหาร ร่วมชมการทดสอบ
แผน รวป.ที่ตั้งฯ ในครั้งนี้ด้วย ในสถานการณ์ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในสภาวะไม่ปกติ โดยการจำลองเหตุการณ์ลอบวางเพลิง โดย พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร นทพ.
และ กบก. เป็นหน่วยปฏิบัติ และเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงของฝูงชน โดย พัน.ปสอ.สส.ทหาร นทพ. กบก. พัน.รวป. และ ศตก เป็นหน่วยปฏิบัติ

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
พลตรี เทวัญ สมบุญโต รอง.จก.สส.ทหาร (๑) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ นชท. ที่ได้รับการบรรจุเป็นนายสิบ 
ในส่วนของ สส.ทหาร จำนวน ๕๕ นาย โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ พิธีจัดขึ้น ณ ห้องมุ่งทางธรรม บก.สส.ทหาร

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
พลเรือตรี จีระ เขียนวิจิตร ผอ.ศทส.สส.ทหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการจัดทำ Infographic
สนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร และหลักสูตรการปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ ของ กฝอ.สส.ทหาร ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศทส.สส.ทหาร อาคาร ๗ บก.ทท.

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
พันเอก ศุภกฤษฎิ์ กฤษณีไพบูลย์ รอง ผอ.สผอ.สส.ทหาร ทำการตรวจสอบการฝึกซ้อมการปฏิบัติแผนเผชิญเหตุ โดยการซักซ้อมมีขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ พัน.ส.ฯ

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
เมื่อเวลา ๐๙๓๐ น. แผนกการแพทย์ กบก.ฯ จัดชุดแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพ พัฒนาการ และทันตกรรมของเด็กใน ศพด.บก.ทท. ในพื้นที่ สส.ทหาร จำนวน ๕๔ คน

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
พลตรี เทวัญ สมบุญโต รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการ 
กรมการสื่อสารทหาร ในส่วนของข้าราชการชั้นประทวน ซึ่งการทดสอบร่างกายจัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
พันเอก อธิย์รัช ธวัชกิตติอนันต์ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การป้องกันและเฝ้าระวัง
กลุ่มเป้าหมายพลทหารกองประจำการ โดยได้รับเกียรติจาก กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ส่งวิทยากรมาให้ความรู้
ในการอบรมครั้งนี้ การอบรมจัดขึ้น ณ โรงประกอบเลี้ยง กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
พลตรี เทวัญ สมบุญโต รอง.จก.สส.ทหาร (๑) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรมประจำเดือน 
โดยมีข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร เข้าร่วมการอบรมศีลธรรม ณ ห้องมุ่งทางธรรม สส.ทหาร
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
พลตรี เทวัญ สมบุญโต รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร ได้ให้การต้อนรับ พลเอก กิตติภพ มนูญนิมิตร หัวหน้าคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงาน ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และคณะเข้าประชุมรับฟังชี้แจง การใช้จ่ายซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน/ยานพาหนะ ของกรมการสื่อสารทหาร ณ ห้องมุ่งทางธรรม บก.สส.ทหาร
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
พันเอก อธิย์รัช ธวัชกิตติอนันต์ ผบ.พัน.ส.ฯ ตรวจสอบการปฏิบัติของ กำลังพล พัน.ส.ฯ ที่เข้ารายงานตัวเพื่อทำการฝึก Hop to the body slams
โดยมี ร.อ.ฤทธิไกร เจริญผล เป็นผู้ฝึก โดยการฝึกจัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ พัน.ส.ฯ
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ร้อยเอก สิรพจน์ สุนทรานนท์ ผบ.ร้อย.ปสพ. ได้ให้การต้อนรับคณะครูจากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา ที่มาให้การแนะนำแนวทางการศึกษา
และการทำงานแก่พลทหารของหน่วยฝึกทหารใหม่ กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงประกอบเลี้ยง พัน.ส.ฯ
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าลักษณะใหม่ ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา ซึ่งให้ทำการฝึกทุกวันอังคาร
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าลักษณะใหม่ ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา ซึ่งให้ทำการฝึกทุกวันอังคาร
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการพัฒนาเขตสุขาภิบาลที่รับผิดชอบคือบริเวณพื้นที่บ้านพักแถว ๑ และแถว ๔ โดยการตัดหญ้า กวาดน้ำที่ท่วมขังบริเวณถนน

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หน่วยฝึกทหารใหม่ ได้พัฒนาเขตสุขาภิบาลบริเวณ คลองหลังบ้านพักแถว ๓ เนื่องจากผักตบชวาแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วในช่วงหน้าฝน ดั้งนั้นเราจะเห็นได้ว่า ภาครัฐให้ความสำคัญมาก ออกมารณรงค์กำจัดผักตบชวา เพราะกีดขวางการไหลของน้ำ ทำให้น้ำใหลไม่สะดวก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย โดย ผู้ฝึก, ผช.ผู้ฝึก, และครูดูแลอย่างใกล้ชิด

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หน่วยฝึกทหารใหม่ ได้พัฒนาเขตสุขาภิบาลบริเวณพื้นที่ด้านข้าง, ด้านหล้ง บก.กรม และ คลองหลังบ้านพักแถว ๑ การปฏิบัติเป็นไปด้วยเรียบร้อยและ ปลอดภัยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากการพัฒนาเขตสุขาภิบาลในครั้งนี้
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด ประธานคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลด้านการฝึก บก.ทท. เดินทางเข้าสังเกตุการณ์การตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ๑/๖๐
ทั้ง ๓ หน่วยฝึก โดยมี พล.ต.สมควร สาคร ผอ.สน.บก.บก.ทท เป็นประธานคณะตรวจสอบ การตรวจสอบจัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ พัน.ส.ฯ
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
พล.ต.สมควร สาคร ผอ.สน.บก.บก.ทท. ประธานคณะตรวจสอบ ได้ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณให้แก่หน่วยฝึกที่เข้ารับการตรวจสอบ ซึ่งผลการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ๑/๖๐ ทั้ง ๓ หน่วยฝึก หน่วยฝึกหารใหม่ที่ ๓ (พัน.ส.ฯ) ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การตรวจสอบในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ พัน.ส.ฯ
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
กองโครงการและงบประมาณ ได้จัดประชุมพัฒนาระบบราชการด้านส่งกำลังบำรุงสายสื่อสาร ในเรื่องการดำเนินการต่อสิ่งอุปกรณ์ที่ชำรุดฯ
ณ ห้องมุ่งทางธรรม โดยมี พลอากาศตรี ทรงพล พรหมวา รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร กรุณาเป็นประธานการประชุม
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
พลอากาศตรี ทรงพล พรหมวา รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร
ที่ได้รับยศสูงขึ้นจำนวน ๒๐ นาย โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยพิธีจัดขึ้น ณ ห้องเอนกประสงค์ บก.สส.ทหาร
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย ทำการฝึกทบทวนท่ายกอก สะบัดหน้า ให้กับกำลังพล ทั้งนายทหารสัญญาบัตร
และนายทหารประทวนหลังการรวมแถว การฝึกดังกล่าวได้รับการสนับสนุนครูฝึกจากหน่วยฝึกทหารใหม่ โดยมีรองผู้บังคับกองพัน และนายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึกกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ที่ลานรวมพลกองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
พลตรี เทวัญ สมบุญโต รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการ
กรมการสื่อสารทหาร ในส่วนของนายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบในวันนี้จำนวน ๔๕๕ นาย การทดสอบร่างกายจัดขึ้น
ที่ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย