๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร นำ รอง.จก.สส.ทหาร และหน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมพิธีรับมอบหน้าที่บังคับบัญชา และสวนสนามเทิดเกียรติ ผบ.ทสส.
โดยมีข้าราชการ และยานยนต์ จาก พัน.ส.ฯ ,พัน.ปสอ. เข้าร่วมการสวนสนามครั้งนี้ด้วย พิธีจัดขึ้น ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการบรรจุใหม่ จำนวน ๒ นาย
โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ พิธีจัดขึ้น ณ สนง.จก.สส.ทหาร
๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้กรุณาให้โอวาทและมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพลที่จะเข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารเหล่าทัพ จำนวน ๑๒ นาย
๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีอาลาชีวิตราชการทหารของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สส.ทหาร ประจำปี ๒๕๖๐
เพื่อเป็นเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดีที่ได้รับราชการมาจนถึงเกษียณอายุราชการ ณ ห้องรับรอง, ห้องมุ่งทางธรรม และห้องรวมพล สส.ทหาร
๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
คณะรองเสธฯ ทหาร (๑) ทำการตรวจสอบและประเมินผลการตรวจรับพัสดุ โครงการของส่วนราชการใน บก.ทท. โดยมี จก.สส.ทหาร และผู้แทนส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องมุ่งทางธรรม สส.ทหาร
๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ร่วมกิจกรรมปลูกดาวเรือง จำนวน ๓๐๐ ต้น บริเวณสวนด้านหลัง อาคาร ๓ พื้นที่ด้านหลังฝ่ายสื่อสาร ศูนย์บัญชาการทางทหาร
๕ กันยายน ๒๕๖๐
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี รอง.เสธ.ทหาร (๑) เดินทางเข้าตรวจสอบความคืบหน้า การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ภายใน สส.ทหาร. โดยมี พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร พร้อมทั้งมี หน.นขต.บก.ทท. และ หน.นขต.สส.ทหาร ให้การต้อนรับ ณ อาคาร บก.สส.ทหาร