25600707_1 25600707_2 25600707_3 25600707_4 25600707_5 25600707_6 25600707_7 25600707_8 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด ประธานคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลด้านการฝึก บก.ทท. เดินทางเข้าสังเกตุการณ์การตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ๑/๖๐ ทั้ง ๓ หน่วยฝึก
โดยมี พล.ต.สมควร สาคร ผอ.สน.บก.บก.ทท เป็นประธานคณะตรวจสอบ การตรวจสอบจัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ พัน.ส.ฯ