25600908_1 25600908_2 25600908_3 25600908_4 25600908_5 25600908_6 galleriffic lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๘ กันยายน ๒๕๖๐ ชุดเฉพาะกิจงานเคเบิ้ล ชุดที่ ๑ การปฏิบัติงาน วันที่อาคารชั้นนายพล (ลาดปลาเค้า ศรภ.)ได้ทำการตรวจสอบปรับตั้งค่าโทรทัศน์ให้กับผู้พักอาศัย