25600713_1 25600713_2 25600713_3 25600713_4 25600713_5 25600713_6 25600713_7 25600713_8 25600713_9 25600713_10 25600713_11 25600713_12 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พันเอก อธิย์รัช ธวัชกิตติอนันต์ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มเป้าหมายพลทหารกองประจำการ
โดยได้รับเกียรติจาก กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ส่งวิทยากร มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ การอบรมจัดขึ้น ณ โรงประกอบเลี้ยง กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย