25600914_1 25600914_2 25600914_3 25600914_4 25600914_5 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๑๔ ก.ย.๖๐ พัน.ส.ฯ ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่พาดผ่านหลังคาบ้านพักที่ยื่นออกมาในถนน บริเวณถนนบ้านพักแถว ๓ อีกทั้งดำเนินการเกลี่ยหน้าดินต่อจากคราวที่แล้ว บริเวณหลังโรงรถ พัน.ส.ฯ ตามคำสั่ง ผบ.ชา เพื่อพัฒนาเขตสุขาภิบาลพื้นที่รับผิดชอบให้สะอาดเรียบร้อย