25600717_1 25600717_2 25600717_3 25600717_4 25600717_5 25600717_6 25600717_7 25600717_8 25600717_9 25600717_10 25600717_11 25600717_12 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พลตรี เทวัญ สมบุญโต รอง.จก.สส.ทหาร (๑) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ นชท. ที่ได้รับการบรรจุเป็นนายสิบ
ในส่วนของ สส.ทหาร จำนวน ๕๕ นาย โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ พิธีจัดขึ้น ณ ห้องมุ่งทางธรรม บก.สส.ทหาร