25600720_1 25600720_2 25600720_3 25600720_4 25600720_5 25600720_6 25600720_7 25600720_8 25600720_9 25600720_10 25600720_11 25600720_12 25600720_13 25600720_14 25600720_15 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พล.ต.เทวัญ สมบุญโต รอง.จก.สส.ทหาร (๑) ตรวจการซักซ้อมรับ ผบ.ทสส. และเปิดถนนตรวจการ (bike lane)
เยี่ยมชมชมรมจักรยานและจุดให้บริการจักรยาน การวางระบบเชื่อมโยงถ่ายทอดภาพสัญญาณ /CCTV /แผนเผชิญเหตุ
และการสาธิตชุด S M L ที่ บก.พัน.ส.ฯ เก่า โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมการซักซ้อมในครั้งนี้