25600920_1 25600920_2 25600920_3 25600920_4 25600920_5 25600920_6 25600920_7 25600920_8 25600920_9 25600920_10 25600920_11 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสาร ในนามของ กรมการสื่อสารทหาร ร่วมกิจกรรม "ร้อยดวงใจชาวดอนเมืองปลูกดาวเรืองประดับเมืองถวายพ่อ"
โดยสำนักงานเขตดอนเมือง ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เขตดอนเมืองและประชาชน ร่วมปลูกต้นดาวเรือง ณ บริเวณสวนหย่อมข้างสถานีรถไฟ ดอนเมือง