25600920_1 25600920_2 25600920_3 25600920_4 25600920_5 25600920_6 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ พัน.ปสอ.ฯ ได้จัดข้าราชการ และทหารกองประจำการ มาร่วมกันดำเนินการขุดดิน ใส่ปุ๋ย เพื่อเตรียมการสำหรับปลูกต้นดอกดาวเรือง
ณ บริเวณหน้า บก.สส.ทหาร ในวันพรุ่งนี้เช้าครับ ผลการปฏิบัติในการเตรียมดินสำหรับปลูกต้นดอกดาวเรืองเรียบร้อย