25600721_1 25600721_2 25600721_3 25600721_4 25600721_5 25600721_6 25600721_7 25600721_8 25600721_9 25600721_10 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันนี้ (๒๑ ก.ค.๖๐) เวลา ๐๙๒๐ ตามเวลาประเทศไทย กำลังพล สส.ทหาร จำนวน ๖ นาย เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกร่วม/ผสม ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยยูทาราห์ รัฐเคดาห์ สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมี พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสธ.ทหาร และ ดาโต๊ะ สรี โมฮัมเหม็ด โจฮารี บิน บาฮารัม รมซ.กห.มซ. เป็นประธานร่วม
ในการนี้ ชุดสนับสนุนการสื่อสารปฏิบัติการถ่ายทอดภาพสถานการณ์ในพิธีเปิดกลับมายัง ศบท. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สัญณาณภาพและเสียงชัดเจน