25600921_1 25600921_2 25600921_3 25600921_4 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๒๑ ก.ย.๖๐ ศทท.ฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานเคเบิ้ลทีวี ชุดที่ ๒ ดังนี้
- อาคารสวัสดิการบก.ทท.เมืองทองธานี อาคาร T13
- ตามสั่งการ ผอ.กทค.ศทท.ฯ ให้ชุดซ่อมเคเบิ้ลที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการ ปบ.เคเบิ้ลทีวี วางสายเมน RG6 ใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด
- วางโครงข่ายสายเมนหลัก จำนวน ๒๐ ชาฟท์ ๑๔ ชั้น ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป