25600922_1 25600922_2 25600922_3 25600922_4 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๒๒ ก.ย.๖๐ ศทท.ฯ รายงานผลการปฏิบัติงานเคเบิ้ลทีวี ชุดที่ ๒ ดังนี้
อาคารสวัสดิการ บก.ทท. เมืองทองธานี อาคาร T13
- ตามสั่งการ ผอ.กทค.ศทท.ฯ ให้ชุดซ่อมเคเบิ้ลที่ร่วมกับชุดปฏิบัติบำรุงเคเบิ้ลทีวี วางสายเมน RG6 ใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด
- วางโครงข่ายสายเมนหลัก จำนวน ๘ ชาฟท์ ๑๔ ชั้น ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป