25600925_1 25600925_2 25600925_4 25600925_5 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๒๕ ก.ย.๖๐ รายงานผลการปฏิบัติงานเคเบิ้ลทีวี ชุดที่ ๒ ดังนี้
อาคารสวัสดิการ บก.ทท. เมืองทองธานี อาคาร T13
- ตามสั่งการ ผอ.กทค.ศทท.ฯ ให้ชุดซ่อมเคเบิ้ลทีวีร่วมกับชุดปฏิบัติบำรุงเคเบิ้ลทีวี วางสายเมน RG6 ใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด
- วางโครงข่ายสายเมนหลัก จำนวน ๒๘ ชาฟท์ จากชั้น ๑๓,๑๑, ๙ และชั้น ๗ ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป