25600727_1 25600727_2 25600727_3 25600727_4 25600727_5 25600727_6 25600727_7 25600727_8 25600727_9 25600727_10 25600727_11 25600727_12 25600727_13 25600727_14 25600727_15 25600727_16 25600727_17 25600727_18 25600727_19 25600727_20 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกิจกรรม “เนรมิตดอนเมือง เหลืองเพื่อพ่อ” โดยสำนักงานเขตดอนเมือง
ร่วมกับโอโซนวันมาร์เก็ต คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนสภากรุงเทพมหานคร และส่วนราชการในเขตพื้นที่ดอนเมือง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานพื้นที่ว่างโอโซนวัน มาร์เก็ต ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ