25600928_1 25600928_2 25600928_3 25600928_4 25600928_5 25600928_6 25600928_7 25600928_8 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๒๘ ก.ย.๖๐ พล.ต. เทวัญ สมบุญโต รอง.จก.สส.ทหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร
ที่ได้รับยศสูงขึ้นจำนวน ๓ นาย โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ พิธีจัดขึ้น ณ ห้องอเนกประสงค์ สส.ทหาร