เมื่อ ๑๒๑๑๐๐ พ.ค.๖๕ กฝอ.สส.ทหาร ดำเนินการปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดทำคลังข้อมูลสำหรับภารกิจทางทหาร รองรับ Big Data ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ โดยมี ผอ.ศทส.สส.ทหาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กฝอ.ฯ ตึก ๗ ชั้น ๔