181300 ต.ค.61 พล.ท.สุเมธ นิลมัย จก.สส.ทหาร ให้การต้อนรับ นาย Alon Yehoshua ผชท.ทหาร อิสราเอล/กรุงเทพฯ ขอเข้าเยี่ยมคำนับและหารือความร่วมมือทางราชการ ณ ห้องรับรอง สส.ทหาร