เนื่องด้วย กรมการสื่อสารทหาร จะดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขยายเส้นทางถนนตรวจการณ์ (สวนสุขภาพ Bike lane) บริเวณหน้าบ้านพักแถว ๑ ซึ่งเป็นสถานที่ออกกำลังกายของกำลังพลและครอบครัวข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย รวมถึงประชาชนพื้นที่ข้างเคียง

ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อเเจ้งปิดการใช้บริการ เเละปิดเส้นทางที่ดำเนินการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จนกว่าจะแล้วเสร็จ