เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร จัดรถประชาสัมพันธ์ โครงการบ้านพักปลอดภัยห่างไกลไข้เลือดออก ซึ่งเป็นกิจกรรมของชมรมแม่บ้าน กรมการสื่อสารทหาร จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกำลังพลและครอบครัว ที่พักอาศัยในพื้นที่บ้านพักสวัสดิการ รับทราบถึงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีอัตราเพิ่มขึ้น เเละกำหนดการจัดกิจกรรมฉีดพ่นกำจัดยุงลายและลูกน้ำยุงลาย ซึ่งจะจัดขึ้นในห้วงวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณสนามเด็กเล่นบ้านพักเเถว ๔