IMG_8092.JPG

ปฏิบัติการสื่อสารยุทธวิธี(ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)ครั้ง๒/๒๕๖๓

กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้นำกำลังพลและเครื่องมือสื่อสารทำการออกเดินทางเพื่อการปฏิบัติการสื่อสารยุทธวิธี ครั้งที่๒ จังหวัดสุรินทร์ ห้วงวันที่ - .. ๖๓ ในพื้นที่วิกฤต ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย