3.jpg5.jpg4.jpg

การฝึกชุด ตอน หมวด 

14 ก.ค.63 กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมรบ ในการฝึกชุด ตอน หมวด ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย