กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองต้นแบบ (คลองตาอูฐ)

23 กรกฎาคม 2563 กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองต้นแบบ (คลองตาอูฐ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ