เนื้อหาหลัก

เมื่อ 111330 พ.ย.62 สผอ.ฯ(กนผ.สผอ.ฯ) จัดการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ บก.ทท. ครั้งที่ 1/63 ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น 4 อาคาร บก.ทท. โดยมี เสธ.ทหาร เป็นประธาน