เนื้อหาหลัก

    ๒๕ ธ.ค.๖๐ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ร่วมให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. และคณะที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญ หน่วยปฏิบัติงานในสนาม
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในพื้นที่ทัพภาค ๑ ณ สนาม ฮ. แผนที่ทหาร (พื้นที่ สส.ทหาร)