เนื้อหาหลัก

     ๑๕ ธ.ค.๖๐ ผอ.กฝอ.สส.ทหาร ได้นำ น.ส. กัลยกร หิรัญเพิ่ม บุตรสาวของ ร.อ สมโชค หิรัญเพิ่ม เข้าพบ จก.สส.ทหาร
เพื่อร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสได้โควตาเป็นตัวแทนประเทศไทย กีฬายิงปืน ในการแข่งขันยูธโอลิมปิก