เนื้อหาหลัก

     ๑๑ ธ.ค.๖๐ กทค.ศทท.ฯ ขอรายงานการตรวจเยี่ยมของ พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร และคณะ ในพื้นที่ ปทท.๒ เมื่อ ๑๑ ธ.ค.๖๐
โดยเข้าตรวจเยี่ยม บก.ปทท.๒ , สน.ทท.โคราช เพื่อบำรุงขวัญ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และเดินทางตรวจโครงการนำร่อง ในพื้นที่แนวชายแดน จว.สุรินทร์