เนื้อหาหลัก

     ๖ ธ.ค.๖๐ ปทท.๑ ขอรายงานผลการตรวจเยี่ยมของ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร และคณะฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล ปทท.๑ 

 

รายละเอียดดังนี้

๑. จก.สส.ทหาร และคณะฯ ได้เดินทางเข้าพื้นที่ สน.ทท.เขาหมอน 
๑.๑ กำลังพล สน.ทท.เขาหมอน และลูกข่าย ตั้งแถวรับ / หน.สน.ทท.เขาหมอน และ หน.ปทท.๑ วิ่งรายงานตามลำดับ
๑.๒ จก.สส.ทหาร เดินทักทายกำลังพลในแถว และ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่
๑.๓ จก.สส.ทหาร พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายสรุปจาก หน.สน.ทท.เขาหมอน โดยมี หน.ปทท.๑, หน.สน.ทท.ลูกข่ายเขาหมอน 
และ หน.ชุมสาย (ทร.) ในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน และการให้บริการของหน่วย
๒. จก.สส.ทหาร กรุณาลงนามในสมุดตรวจเยี่ยม และร่วมถ่ายภาพกับกำลังพล จากนั้นเดินทางกลับในช่วงบ่าย