เนื้อหาหลัก

๕ ธ.ค.๖๐ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร พร้อมด้วย หน.นขต.สส.ทหาร ข้าราชการ และครอบครัว ร่วมกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดิน" 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยการร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป กิจกรรมจัดขึ้น ณ สวนสุขภาพทุ่งสีกัน ๔