เนื้อหาหลัก

๒๘ พ.ย.๖๐ พล.ร.อ. อมรเทพ ณ บางช้าง ร.น. กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้กับข้าราชการชั้นประทวนของ สส.ทหาร ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๕ ทุน
โดยมี พล.ท. สุทัศน์ จิตโสภา จก.สส.ทหาร ให้การต้อนรับและได้มอบของที่ระลึกแด่ พล.ร.อ. อมรเทพ ณ บางช้าง ร.น. พร้อมด้วย หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมพิธีฯ จัดขึ้น ณ ห้องรับรอง บก.สส.ทหาร