เนื้อหาหลัก

๑๘ พ.ย.๖๐ พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ตรวจเยี่ยมสถานีโทรคมนาคมทหารท่าม่วง จ.กาญจนบุรี หลังจากตรวจเยี่ยมสถานีสื่อสารในภาคตะวันออก (สระแก้ว,ปราจีนบุรี)แล้ว ต่อมาได้เดินทางต่อมายัง จ.กาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมสถานีสื่อสารและโทรคมนาคมในพื้นที่ภาคตะวันตก

โดยในเวลา ๑๔๐๐ น. ของวันดังกล่าว ได้เดินทางถึงสถานีโทรคมนาคมทหารท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และได้เข้าตรวจเยี่ยมอย่างไม่เป็นทางการ โดยมี พ.จ.อ.ชัยยศ งามญาติ ทำการแทนหัวหน้าสถานีโทรคมนาคมทหารท่าม่วง และ พ.จ.อ.ธนาเทพ เพลิงเทียน พนักงานโทรคมนาคม ให้การต้อนรับ (หัวหน้าสถานีเดินทางไปร่วมต้อนรับคณะรอง จก.สส.ทหาร(๒)ที่กำแพนแสน) ทั้งนี้ จก.สส.ทหาร ได้สอบถามข้อมูลการสื่อสารในความรับผิดชอบและตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพลด้วยความห่วงใย เสร็จแล้วเดินทางต่อไปยัง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อปฏิบัติภารกิจต่อไป