เนื้อหาหลัก

๑๗ พ.ย.๖๐ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร พร้อมด้วย พล.ต. ศิริพงษ์ พุ่มพวง ผอ.สผอ.สส.ทหาร และ พ.อ.ชัยฤทธิ์ วันนู ผบ.พัน.ปสอ.สส.ทหาร
เวลา ๑๐๓๐ น. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานี ปสอ.(บ้านรัตนะ) ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางการพัฒนา
เสริมประสิทธิภาพระบบการติดต่อสื่อสารให้กับหน่วยในพื้นที่ห่างไกล ตลอดถึงเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานีโทรคมนาคมทหารส่วนภูมิภาค


- ต่อมาในเวลา ๑๕๓๐ น. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีโทรคมนาคมทหารเขาอีโต้ ซึ่งตั้งอยู่ภายในค่ายพรหมโยธี ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 
ทั้งนี้ จก.สส.ทหาร ได้กรุณาให้คำแนะนำในการให้การสนับสนุนหน่วยในพื้นที่โดยใช้โครงข่ายร่วมของระบบโทรคมนาคมทหาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อเตรียมปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมสถานีโทรคมนาคมทหารอื่นๆ ในส่วนภูมิภาคต่อไป