เนื้อหาหลัก

๘ พ.ย.๖๐ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร เป็นประธานในการประชุม หน.นขต.สส.ทหาร ประจำเดือน พ.ย.๖๐ ณ ห้องมุ่งทางธรรม กรมการสื่อสารทหาร