เนื้อหาหลัก

๓ พ.ย.๖๐ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายสัญญาบัตรที่ได้รับยศสูงขึ้น
จำนวน ๒ นาย โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีครั้งนี้ พิธีจัดขึ้น ณ สนง.จก.สส.ทหาร