เนื้อหาหลัก

๑ พ.ย.๖๐ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ตรวจเยี่ยมความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.ส.ฯ โดยมี ผบ.พัน.ส.ฯ ให้การต้อนรับ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.ส.ฯ