เนื้อหาหลัก

๓๑ ต.ค.๖๐ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ร่วมคณะถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๐ 
ณ วัดเศวตฉัตรวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การปฏิบัติของชุดถ่ายทอดภาพและชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมกับถ่ายรูปร่วมกับผู้แทน สส.ทหาร ที่เข้าร่วมพิธี