เนื้อหาหลัก

๒๖ ต.ค.๖๐ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ข้าราชการและครอบครัว เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ