เนื้อหาหลัก

๒๓ ต.ค.๖๐ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้กรุณามาตรวจการปฏิบัติหน้าที่ เวร-ยาม และให้เกียรติร่วมรับประทานอาหารกับทหารกองประจำการ ณ โรงเลี้ยง อาคาร บก.พัน.ปสอ.ฯ