เนื้อหาหลัก

๒๐ ต.ค.๖๐ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร กรุณามอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ พลทหารวัฒนพล พงษ์เพชร สังกัด กบก.ฯ ที่ได้รับอุบัติเหตุในงานจิตอาสา