เนื้อหาหลัก

๑๙ ต.ค.๖๐ สส.ทหาร รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพ จัดพิธีอุปสมบทพระสงฆ์ จำนวน ๓๓ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ของ กห. 
ณ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ มี รอง เสธ.ทหาร (๒) เป็นประธาน โดยมี จก.สส.ทหาร หน.นขต. และข้าราชการของ สส.ทหาร ร่วมงานในครั้งนี้