เนื้อหาหลัก

๑๓ ต.ค.๖๐ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร และคณะเข้าร่วมพิธีตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี พล.อ. หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ รอง.ผบ.ทสส.(๑) เป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ บก.ทท. แจ้งวัฒนะ