เนื้อหาหลัก

๑๐ ต.ค.๖๐ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร รับการลาอุปสมบทจาก พ.อ. รัชกฤต ทองสิมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทดแทนบุญคุณของบุพการี โดยมีกำหนดการอุปสมบท ตั้งแต่ ๑๘-๒๐ ต.ค.๖๐ ณ วัดสุวรรณาราม (วัดทอง) บางกอกน้อย กทม.ฯ