เนื้อหาหลัก

๒ ต.ค.๖๐ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้กรุณาให้นายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.สธ. เหล่าทัพ พร้อมทั้งข้าราชการที่ได้รับการปรับย้ายมารับราชการที่ สส.ทหาร และปรับย้ายไปรับราชการนอกหน่วย เข้ารายงานตัว โดยในการนี้ จก.สส.ทหาร ได้กรุณาให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการต่อไป ณ สำนักงาน จก.สส.ทหาร บก.สส.ทหาร