เนื้อหาหลัก

๒ ต.ค.๖๐ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย ที่ได้รับการบรรจุจากทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ สังกัด สส.ทหาร โดยในการนี้ จก.สส.ทหาร ได้กรุณาให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการต่อไป พิธีจัดขึ้น ณ สำนักงาน จก.สส.ทหาร