เนื้อหาหลัก

๘ ม.ค.๖๑  พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย
ครบรอบ ๕๖ ปี  พร้อมด้วย อดีตผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมการสื่อสารทหาร ข้าราชการ พัน.ส.ฯ และ ตัวแทนหน่วยงานราชการหน่วยข้างเคียงเข้าร่วม
พิธีในครั้งนี้ พิธีจัดขึ้น ณ บก.พัน.ส.ฯ