เนื้อหาหลัก

๑๒ ม.ค.๖๑  พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร เตรียมของขวัญเพื่อส่งมอบให้กรมกิจการพลเรือนทหาร สำหรับงานวันเด็กประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องเอนกประสงค์ บก.สส.ทหาร