เนื้อหาหลัก

๑๓ ม.ค.๖๑  ผบ.ทสส. เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ และเดินชมการจัดกิจกรรม

โดยมีทั้งหมด ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย
๑. ศาสตร์แห่งองค์ราชา
๒. จิตมั่นสามทัพพ้องมั่นแม้นทัพเดียว 
๓. ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ 
๔. ยืนหยัดพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
ในการนี้ จก.สส.ทหาร ได้ชมการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะ ผบ.ทสส.ด้วย กิจกรรมจัดขึ้น ณ บก.ทท.แจ้งวัฒนะ