เนื้อหาหลัก

๑๕ ม.ค.๖๑ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพลสวนสนาม และข้าราชการร่วมพิธีฯ ซักซ้อม พิธีการสวนสนามสาบานธง
ตามลำดับพิธีจริง ณ ลานเอนกประสงค์ พัน.ส.ฯ