พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

๑๘ ม.ค.๖๑ พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เวลา ๑๕๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ พัน.ส.ฯ
พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร เดินทางมาเป็นประธานในพิธี กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย
ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ให้การต้อนรับและร่วมตรวจพลสวนสนาม ในส่วนของกองพันสวนสนามประจำปีนี้
พ.อ. อธิย์รัช ธวัชกิตติอนันต์ ผบ.พัน.ส.ฯ เป็นผู้บังคับกองพันสวนสนาม โดยกำลังพลสวนสนามจัดจากหน่วยขึ้นตรงกรมการสื่อสารทหาร จำนวน ๒ กองร้อย
กองพันระวังป้องกันสำนักกองบัญชาการฯ จำนวน ๑ กองร้อย และจากโรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร ๑ กองร้อย รวมเป็น ๔ กองร้อย

610118_1.jpg 610118_10.jpg 610118_11.jpg

610118_12.jpg 610118_13.jpg 610118_14.jpg

610118_15.jpg 610118_16.jpg 610118_2.jpg

610118_3.jpg 610118_4.jpg 610118_5.jpg

610118_6.jpg 610118_7.jpg 610118_8.jpg

610118_9.jpg